Betingelser for Flügger Andelen 

Flügger tilbyr et bredt sortiment innen dekorativ maling, trebeskyttelse, sparkelmasse, tapet og malerverktøy i god malermesterkvalitet. Flügger Farve-kjeden består av ca. 60 butikker i Norge som er eiet av Flügger AS samt en rekke selvstendige franchiseforretninger. 

Flügger Andelen er et tilbud til norske klubber, som gir klubbens medlemmer mulighet til å handle med rabatt hos Flügger Farve, samtidig med at klubben oppnår klubbstøtte på bakgrunn av det kjøpet som medlemmene foretar. 

Her kan du lese de betingelsene som gjelder for Flügger Andelen. Betingelsene er gjeldende fra 1. oktober 2017 
Kontoen
 • For å benytte Flügger Andelen må klubben aktivere en konto hos de(n) lokale Flügger Farve butikk(er), hvor klubben ønsker at medlemmene skal kunne handle med rabatt via klubbens konto. Aktiveringen skjer ved at klubben utfyller et aktiveringsskjema og oppgir de(n) butikk(er), hvor den ønsker at medlemmene skal kunne handle med rabatt via klubbens konto. Når kontoen er aktivert, mottar klubben en bekreftelse, hvoretter klubbens medlemmer kan handle med rabatt og det beregnes klubbstøtte på bakgrunn av de kjøp som medlemmene foretar via kontoen. 
 • For at din klubb kan aktivere en Flügger Andelen konto, må den være registrert i Frivillighetsregisteret, som er en del av Brønnøysundregisteret. Mer informasjon om registrering i Frivillighetsregisteret.
 • Kontoen må aktiveres av den som har signeringsrett i klubben. 
 • Kontoen som aktiveres er en kontantkonto, hvor alle varer må betales kontant i butikken i forbindelse med kjøpet. 
Priser
 • Det gis 20 % rabatt på hyllepris på alle Flügger varer.
 • Rabatten kan ikke kombineres med andre tilbud eller rabatter.
 • Rabatten forutsetter medlemskap i klubben. Handlende må oppgi klubbnavn eller klubbens kontonummer hos butikken i kassen ved kjøp.

Klubbstøtte
 • Det ytes 5 % klubbstøtte. Prosenten beregnes på beløpet som er betalt for varene, etter at rabatten er trukket fra. Klubbstøtten beregnes på alle kjøp som er gjennomført på klubbkontoen gjennom et kalenderår.
 • Flügger vil innen utgangen av januar sende en oppstilling over kjøp og klubbstøtte dekkende det foregående kalenderår til den e-postadresse som er angitt i aktiveringsskjemaet. 
 • Klubbstøtte utbetales innen utgangen av januar til klubbens bankkontonummer som er angitt i aktiveringsskjemaet, 
 • For å få utbetalt klubbstøtte, må klubben ha opptjent minimum kr. 200,- i klubbstøtte. Dersom beløpet er lavere ved årsskifte, slettes beløpet. 
 • Klubben plikter å informere Flügger ved endring av kontaktinformasjon eller bankkontoinformasjon for utbetaling av klubbstøtte. Endringer meldes til de(n) Flügger Farve butikk(er), hvor klubben har en konto.
Annet
 • Flügger kan med en frist på 3 måneder oppsi eller endre betingelsene for Flügger Andelen, herunder rabatt- og klubbstøttesatser.  Allerede opptjent klubbstøtte utbetales uansett opphør eller endringer i betingelsene.
 • Overholder klubben eller dens medlemmer ikke betingelsene for Flügger Andelen, kan kontoen lukkes uten varsel. Allerede opptjent klubstøtte til opphør utbetales. 
 • Ønsker klubben å lukke den eller de konti, som er opprettet under Flügger Andelen, skal klubben rette henvendelse til de(n) butikk(er), hvor klubben har den gjeldende konto. 
 • De opplysningene om klubben som registreres i aktiveringsskjema vil kun benyttes til opprettelse og løpende håndtering av klubbens konto. 
Version 1.1

Finn din nærmeste Flügger farve

map