Repafiller Utendørs /globalassets/inriver/resources/filler-ude.png

Varianter

0 kr

Leveringstid 3-4 dage

Bruk

  • God til reparasjon av sprekker, hull og skjøter på mineralske fasader

Fareikon

Signal ord

Fare

Helse setninger

(H315) Irriterer huden.
(H317) Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
(H318) Gir alvorlig øyeskade.
(H335) Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

Tørketid

Berøringstørr (Timer); 24

Gjennomherde (Dager); 28