Plastisk Tre /globalassets/inriver/resources/73705_bostik_plastisk_trae_75ml.tif

Varianter

0,08 L
169,00 kr / stykk
0,08 L
169,00 kr / stykk
0,08 L
169,00 kr / stykk
Rasktørkende plastmasse

Fareikon

Signal ord

Fare

Helse setninger

(H225) Meget brannfarlig væske og damp.
(H319) Gir alvorlig øyeirritasjon.
(H336) Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
(EUH066) Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

Overflate

Træ

Gulv

Møbler

  • Produktbeskrivelse

  • Produktanvendelse

  • Tekniske data