Repafiller Utendørs /globalassets/inriver/resources/filler-ude.png

Varianter

3 KG
309,00 kr / stykk
0,75 KG
139,00 kr / stykk
0 kr

Akkurat nå spanderer vi frakten på bestillinger av varer under 35 kg for over 500,-. Leveringstid: 3-4 dage

God til reparasjon av sprekker, hull og skjøter på mineralske fasader
Cementspartelpulver ut, vanntett og modig sement spartelpulver.

Fareikon

Signal ord

Fare

Helse setninger

(H315) Irriterer huden.
(H317) Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
(H318) Gir alvorlig øyeskade.
(H335) Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

Tørketid

Berøringstørr: 24 Timer

Gjennomherde: 28 Døgn

Overflate

Plaster

Betong

Bruk

  • God til reparasjon av sprekker, hull og skjøter på mineralske fasader
  • Produktbeskrivelse

  • Produktanvendelse

  • Tekniske data