Båtlakk /globalassets/inriver/resources/blak.png
Gir robust, vær- og saltvannsbestandig overflate.
Flügger lakk er en oljebasert urethanalkydlak som er spesielt formulert for behandling av naturlig tre.

Fareikon

Signal ord

Advarsel

Helse setninger

(H226) Brannfarlig væske og damp.
(H336) Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
(EUH066) Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

Tørketid

Berøringstørr: 4 Timer

Overmalbar: 8 Timer

Gjennomherde: 28 Døgn

Finish

90, Blank

Rekkeevne

12 (m2/l) Ordinær rekkeevne

Bruk

  • Gir robust, vær- og saltvannsbestandig overflate.