Båtlakk /globalassets/inriver/resources/blak.png

Varianter

0 kr

Leveringstid 3-4 dage

Bruk

  • Gir robust, vær- og saltvannsbestandig overflate.

Fareikon

Signal ord

Advarsel

Helse setninger

(H226) Brannfarlig væske og damp.
(H336) Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
(EUH066) Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

Tørketid

Berøringstørr (Timer); 4

Overmalbar (Timer); 8

Gjennomherde (Dager); 28

Overflate

Træ

Paneler og karmer

Finish

90, Blank

Rekkeevne

12 (m2/l) Ordinær rekkeevne