Dekso 25 /globalassets/inriver/resources/dp-25.png

Varianter

0 kr

Leveringstid 3-4 dage

Bruk

  • Veggmaling
  • Tydelig glans
  • Ekstra robust overflate

Signal ord

Ingen

Helse setninger

(EUH208) Inneholder sensibiliserende stoff. Kan gi en allergisk reaksjon.

Tørketid

Berøringstørr; 1 time

Overmalbar; 6 timer

Gjennomherde; 28 timer

Overflate

Tak

Vegg

Finish

25, Halvmatt

Rekkeevne

8 (m2/l) Ordinær rekkeevne