Epoxy Gulvmaling 2K /globalassets/inriver/resources/floor_ep.png

Varianter

10 L
2 799,00 kr / stykk
4 L
1 339,00 kr / stykk
0.8 L
459,00 kr / stykk
0 kr

Akkurat nå spanderer vi frakten på bestillinger av varer under 35 kg for over 500,-. Leveringstid: 3-4 dage

Ekstra slitesterk overflate
Flügger gulv maling er gulvmalinger for betong og tregulv. Produktene kombinerer enkel søknad, slitestyrke, vaskbarhet og etterbehandling.

Fareikon

Signal ord

Fare, Advarsel

Helse setninger

(H315) Irriterer huden.
(H317) Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
(H318) Gir alvorlig øyeskade.
(H319) Gir alvorlig øyeirritasjon.
(H411) Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
(EUH208) Inneholder sensibiliserende stoff. Kan gi en allergisk reaksjon.

Tørketid

Berøringstørr: 10 Timer

Gjennomherde: 7 Døgn

Overflate

Gulv

Finish

80, Blank

Rekkeevne

8 (m2/l) Ordinær rekkeevne

Bruk