Flurethan Gulvmaling /globalassets/inriver/resources/fluret_mal.png

Varianter

10 L
1 479,00 kr / stykk
3 L
629,00 kr / stykk
0,75 L
229,00 kr / stykk

Fareikon

Signal ord

Advarsel

Helse setninger

(H226) Brannfarlig væske og damp.
(H317) Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
(H336) Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
(EUH066) Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

Overflate

Gulv

Finish

50, Halvblank

Bruk

  • Halvblank, smussavvisende og diffusjonstett alkydoljemaling