Forankringsgrunn, dryppfri /globalassets/inriver/resources/forank_dr.png

Varianter

0 kr

Leveringstid 3-4 dage

Bruk

  • Gir en effektiv forankring på lett smittende og sugende underlag

Signal ord

Ingen

Helse setninger

(EUH208) Inneholder sensibiliserende stoff. Kan gi en allergisk reaksjon.

Tørketid

Berøringstørr (Timer): 1 Time

Overmalbar (Timer): 1 Time

Overflate

Tak

Vegg

Rekkeevne

5 (m2/l) Ordinær rekkeevne