Golv Prepare /globalassets/inriver/resources/fl_floor1.png

Varianter

1 L
159,00 kr / stykk
0 kr
Dybderengjøring av skitne gulv
Floor Forbered Flügger er en konsentrert løsning for å rense de tidligere oljet eller malte gulv.

Fareikon

Signal ord

Fare

Helse setninger

(H315) Irriterer huden.
(H318) Gir alvorlig øyeskade.
(EUH208) Inneholder sensibiliserende stoff. Kan gi en allergisk reaksjon.

Bruk

  • Dybderengjøring av skitne gulv
  • Løser raskt opp smuss og merker etter sko
  • Raskt og effektivt i bruk
  • Produktbeskrivelse

  • Produktanvendelse

  • Tekniske data