Natural Wood Gulvolje /globalassets/inriver/resources/70253_ff_gulvolie_exp_3l.tif

Varianter

0 kr

Leveringstid 3-4 dage

Bruk

  • Gir en pen matt overflate med varm glød

Fareikon

Signal ord

Fare

Helse setninger

(H304) Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
(EUH208) Inneholder sensibiliserende stoff. Kan gi en allergisk reaksjon.

Tørketid

Gjennomherde; 7 timer

Overflate

Gulv

Rekkeevne

10 (m2/l) Ordinær rekkeevne