Hobbymaling /globalassets/inriver/resources/40462_hobbyemalje_soelvbronze_0_1l_p21.psd

Varianter

0.1 L
109,00 kr / stykk
0 kr

Akkurat nå spanderer vi frakten på bestillinger av varer under 35 kg for over 500,-. Leveringstid: 3-4 dage

Fareikon

Signal ord

Advarsel

Helse setninger

(H226) Brannfarlig væske og damp.
(H336) Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
(H412) Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
(EUH066) Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

Tørketid

Berøringstørr: 1 Time

Gjennomherde: 28 Døgn

Finish

70, Blank

Rekkeevne

1 (m2/l) Ordinær rekkeevne

  • Produktbeskrivelse

  • Produktanvendelse

  • Tekniske data