Interior Fix Primer /globalassets/inriver/resources/int-fix.png

Varianter

0 kr

Leveringstid 3-4 dage

Bruk

  • Sikrer at malingen sitter ordentlig fast
  • Sikrer god vedheft for etterfølgende behandling
  • Kan overmales med alle typer maling

Signal ord

Ingen

Helse setninger

(EUH208) Inneholder sensibiliserende stoff. Kan gi en allergisk reaksjon.

Tørketid

Berøringstørr; 2 timer

Overmalbar; 12 timer

Overflate

Træ

Møbler

Radiator og rør

Tre, ute

Paneler og karmer

Finish

Matt

Rekkeevne

8 (m2/l) Ordinær rekkeevne