Interior Radiator Finish /globalassets/inriver/resources/int-rad.png

Varianter

0 kr

Leveringstid 3-4 dage

Bruk

  • Bra sammenflyting
  • Hard overflate
  • Tåler konstant varmepåvirkning

Signal ord

Ingen

Helse setninger

(EUH208) Inneholder sensibiliserende stoff. Kan gi en allergisk reaksjon.

Tørketid

Berøringstørr (Timer): 1 Time

Overmalbar (Timer): 12 Timer

Gjennomherde (Dager): 28 Døgn

Overflate

Træ

Radiator og rør

Finish

40, Halvblank

Rekkeevne

10 (m2/l) Ordinær rekkeevne