Interior Stop Primer /globalassets/inriver/resources/int-stop.png

Varianter

0 kr

Leveringstid 3-4 dage

Sperrer maksimalt mot gjennomslag

Signal ord

Ingen

Helse setninger

(H412) Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
(EUH208) Inneholder sensibiliserende stoff. Kan gi en allergisk reaksjon.

Tørketid

Berøringstørr: 1 Time

Overmalbar: 6 Timer

Overflate

Træ

Møbler

Tak

Paneler og karmer

Finish

Halvmatt

Rekkeevne

8 (m2/l) Ordinær rekkeevne

Bruk

  • Sperrer maksimalt mot gjennomslag
  • Sperrer også mot kvistgjennomslag
  • Kan med fordel brukes ved kraftige misfarginger