KABRIC Topcoat /globalassets/inriver/resources/40822_kabric_topcoat_kabrictopc.jpg
Brukes til vegger som er utsatt for særlig stor slitasje

Signal ord

Ingen

Helse setninger

(EUH210) Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.
  • Produktbeskrivelse

  • Produktanvendelse

  • Tekniske data