Lakkbeis /globalassets/inriver/resources/74960_ff_nw_lakbejdse_mat_750ml.tif
Svart lakbejdse for kombinert farging og lakkering av tre.
Svart lakbejdse for kombinert farging og lakkering av tre. Gir en veldig sterk og slitesterk overflate. Tilgjengelig i halvblank og matt.

Fareikon

Signal ord

Advarsel

Helse setninger

(H226) Brannfarlig væske og damp.
(H336) Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
(EUH066) Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

Tørketid

Berøringstørr: 12 Timer

Overmalbar: 24 Timer

Gjennomherde: 28 Døgn

Rekkeevne

10 (m2/l) Ordinær rekkeevne

  • Produktbeskrivelse

  • Produktanvendelse

  • Tekniske data