Natural Wood Gulvolje /globalassets/inriver/resources/96935_ff_nw_gulvolie_klar_3l.png

Varianter

0 kr

Leveringstid 3-4 dage

Bruk

  • Gir en pen matt overflate med varm glød

Fareikon

Signal ord

Fare

Helse setninger

(H304) Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
(EUH208) Inneholder sensibiliserende stoff. Kan gi en allergisk reaksjon.

Tørketid

Gjennomherde (Dager): 7 Døgn

Rekkeevne

10 (m2/l) Ordinær rekkeevne