Natural Wood Såpeolje /globalassets/inriver/resources/74921_saebeolie_hvid_3l.psd
Trenger ned og beskytter overflaten, og bevarer treets glød

Fareikon

Signal ord

Advarsel

Helse setninger

(H319) Gir alvorlig øyeirritasjon.
(EUH208) Inneholder sensibiliserende stoff. Kan gi en allergisk reaksjon.

Tørketid

Berøringstørr: 2 Timer

Rekkeevne

180 (m2/l) Ordinær rekkeevne

Bruk

  • Trenger ned og beskytter overflaten, og bevarer treets glød
  • Produktbeskrivelse

  • Produktanvendelse

  • Tekniske data