Natural Wood Trelakk /globalassets/inriver/resources/traelak.png

Varianter

0 kr

Leveringstid 3-4 dage

Bruk

  • Gir en pen, robust og rengjøringsvennlig overflate som ikke gulner

Fareikon

Signal ord

Advarsel

Helse setninger

(H226) Brannfarlig væske og damp.
(EUH066) Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
(EUH208) Inneholder sensibiliserende stoff. Kan gi en allergisk reaksjon.

Tørketid

Berøringstørr (Timer): 1 Time

Overmalbar (Timer): 4 Timer

Gjennomherde (Dager): 28 Døgn

Overflate

Træ

Møbler

Paneler og karmer

Rekkeevne

10 (m2/l) Ordinær rekkeevne