Natural Wood Trelakk, Classic /globalassets/inriver/resources/traelack.png

Varianter

0 kr

Leveringstid 3-4 dage

Bruk

  • Gir et varmt fyldig halvmatt eller blankt utseende

Område

Fareikon

Signal ord

Advarsel

Helse setninger

(H226) Brannfarlig væske og damp.
(EUH066) Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

Tørketid

Berøringstørr (Timer): 6 Timer

Overmalbar (Timer): 24 Timer

Gjennomherde (Dager): 28 Døgn

Overflate

Træ

Møbler

Paneler og karmer

Rekkeevne

10 (m2/l) Ordinær rekkeevne