Natural Wood Såpeolje /globalassets/inriver/resources/74914_ff_saebeolie_klar_1l.psd

Varianter

0 kr

Leveringstid 3-4 dage

Bruk

  • Trenger ned og beskytter overflaten, og bevarer treets glød

Fareikon

Signal ord

Advarsel

Helse setninger

(H319) Gir alvorlig øyeirritasjon.
(EUH208) Inneholder sensibiliserende stoff. Kan gi en allergisk reaksjon.