Natural Wood Såpeolje /globalassets/inriver/resources/74921_saebeolie_hvid_3l.psd

Varianter

0 kr

Leveringstid 3-4 dage

Bruk

  • Trenger ned og beskytter overflaten, og bevarer treets glød

Fareikon

Signal ord

Advarsel

Helse setninger

(H319) Gir alvorlig øyeirritasjon.
(EUH208) Inneholder sensibiliserende stoff. Kan gi en allergisk reaksjon.

Tørketid

Berøringstørr (Timer); 2

Rekkeevne

180 (m2/l) Ordinær rekkeevne