Våtromsgrunn /globalassets/inriver/resources/v-grund.png

Varianter

0 kr

Leveringstid 3-4 dage

Bruk

  • Grunnmaling og lim
  • Blåtonet

Område

Signal ord

Ingen

Helse setninger

(EUH208) Inneholder sensibiliserende stoff. Kan gi en allergisk reaksjon.

Tørketid

Overmalbar (Timer): 24 Timer

Gjennomherde (Dager): 28 Døgn

Overflate

Tak

Vegg

Rekkeevne

3 (m2/l) Ordinær rekkeevne

3 (m2/l) Lang rekkeevne

1 (m2/l) Kort rekkeevne