378 Vegglim, forsterket /globalassets/inriver/resources/flu-378.png

Varianter

0 kr

Leveringstid 3-4 dage

Bruk

  • Lim, veggkledning
  • Ekstra sterk
  • Kan påføres med sprøyte

Signal ord

Ingen

Helse setninger

(EUH208) Inneholder sensibiliserende stoff. Kan gi en allergisk reaksjon.

Rekkeevne

4 (m2/l) Ordinær rekkeevne

5 (m2/l) Lang rekkeevne

3 (m2/l) Kort rekkeevne