02 Wood Tex Classic /globalassets/inriver/resources/fl_02_wtcl.png

Varianter

0 kr
Dekkende grunnmaling

Fareikon

Signal ord

Advarsel

Helse setninger

(H226) Brannfarlig væske og damp.
(H317) Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
(H412) Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Tørketid

Berøringstørr: 4 Timer

Overmalbar: 16 Timer

Gjennomherde: 28 Døgn

Overflate

Tre, ute

Finish

Matt

Rekkeevne

8 (m2/l) Ordinær rekkeevne

10 (m2/l) Lang rekkeevne

6 (m2/l) Kort rekkeevne

Bruk

  • Dekkende grunnmaling
  • Beskytter mot fukt
  • Ekstra holdbarhet