03 Wood Tex Beis /globalassets/inriver/resources/fl_03_wt.png

Varianter

0 kr
Lett å påføre

Fareikon

Signal ord

Advarsel

Helse setninger

(H317) Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
(H412) Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Tørketid

Berøringstørr: 4 Timer

Overmalbar: 12 Timer

Gjennomherde: 28 Døgn

Overflate

Tre, ute

Finish

Halvmatt

Rekkeevne

6 (m2/l) Ordinær rekkeevne

10 (m2/l) Lang rekkeevne

4 (m2/l) Kort rekkeevne

Bruk

  • Lett å påføre
  • Lett å vedlikeholde
  • Inneholder UV-filter