04 Wood Tex Classic /globalassets/inriver/resources/fl_04_wtcl.png

Varianter

0 kr

Leveringstid 3-4 dage

Lett å påføre

Fareikon

Signal ord

Advarsel

Helse setninger

(H226) Brannfarlig væske og damp.
(H317) Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
(H336) Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
(H412) Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
(EUH066) Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

Tørketid

Berøringstørr: 6 Timer

Overmalbar: 12 Timer

Gjennomherde: 28 Døgn

Overflate

Tre, ute

Finish

30, Heldekkende, Halvmatt

Rekkeevne

8 (m2/l) Ordinær rekkeevne

11 (m2/l) Lang rekkeevne

5 (m2/l) Kort rekkeevne

Bruk

  • Lett å påføre
  • God dekkeevne
  • Maksimal beskyttelse mot fukt og vann