04 Wood Tex Dekkbeis /globalassets/inriver/resources/fl_04_wt.png

Varianter

0 kr
Lett å påføre

Fareikon

Signal ord

Advarsel

Helse setninger

(H317) Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
(H412) Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Tørketid

Berøringstørr: 1 Time

Overmalbar: 8 Timer

Gjennomherde: 28 Døgn

Overflate

Tre, ute

Finish

20, Silk Matte, Heldekkende, Halvmatt

Rekkeevne

8 (m2/l) Ordinær rekkeevne

12 (m2/l) Lang rekkeevne

6 (m2/l) Kort rekkeevne

Bruk

  • Lett å påføre
  • Allround
  • God holdbarhet