07 Wood Tex Matt Uteakrylat /globalassets/inriver/resources/fl_07_wt.png

Varianter

0 kr
Fyldig og lett påføring

Fareikon

Signal ord

Advarsel

Helse setninger

(H317) Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
(H412) Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Tørketid

Berøringstørr: 1 Time

Overmalbar: 5 Timer

Gjennomherde: 28 Døgn

Overflate

Tre, ute

Finish

5, Heldekkende, Matt

Rekkeevne

8 (m2/l) Ordinær rekkeevne

10 (m2/l) Lang rekkeevne

6 (m2/l) Kort rekkeevne

Bruk

  • Fyldig og lett påføring
  • Matt utseende
  • Maksimal holdbarhet