01 Wood Tex Grunnolje /globalassets/inriver/resources/fl_01_wt.png

Bruk

  • Trenger inn og sikrer vedheft
  • Motvirker opptak av fukt
  • Beskytter treet mot blåved og trenedbrytende sopp

Signal ord

Ingen

Helse setninger

(H412) Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
(EUH208) Inneholder sensibiliserende stoff. Kan gi en allergisk reaksjon.

Tørketid

Berøringstørr (Timer); 1

Overmalbar (Timer); 4

Gjennomherde (Dager); 28

Overflate

Tre, ute

Rekkeevne

5 (m2/l) Ordinær rekkeevne