04 Wood Tex Classic /globalassets/inriver/resources/fl_04_wtcl.png

Varianter

0 kr

Leveringstid 3-4 dage

Bruk

  • Lett å påføre
  • God dekkeevne
  • Maksimal beskyttelse mot fukt og vann

Fareikon

Signal ord

Advarsel

Helse setninger

(H226) Brannfarlig væske og damp.
(H317) Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
(H336) Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
(H412) Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
(EUH066) Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

Tørketid

Berøringstørr (Timer); 6

Overmalbar (Timer); 12

Gjennomherde (Dager); 28

Overflate

Tre, ute

Finish

Halvmatt

Rekkeevne

8 (m2/l) Ordinær rekkeevne

11 (m2/l) Lang rekkeevne

5 (m2/l) Kort rekkeevne