Vindusmaling /globalassets/inriver/resources/fl_window.png

Varianter

0 kr

Leveringstid 3-4 dage

Bruk

  • Hard overflate
  • Tørker raskt
  • Maksimal holdbarhet

Fareikon

Signal ord

Advarsel

Helse setninger

(H317) Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
(H412) Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Tørketid

Berøringstørr (Timer); 1

Overmalbar (Timer); 4

Gjennomherde (Dager); 28

Overflate

Tre, ute

Finish

Halvblank

Rekkeevne

8 (m2/l) Ordinær rekkeevne