Terrassebeis /globalassets/inriver/resources/fl_wt_aqua.png

Varianter

0 kr

Leveringstid 3-4 dage

Bruk

  • Synlig ådring og struktur
  • Vannavvisende overflate
  • Vanntynnbar treolje

Område

Signal ord

Ingen

Helse setninger

(H412) Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
(EUH208) Inneholder sensibiliserende stoff. Kan gi en allergisk reaksjon.

Tørketid

Berøringstørr (Timer); 6

Overmalbar (Timer); 24

Gjennomherde (Dager); 28

Overflate

Tre, ute

Rekkeevne

6 (m2/l) Ordinær rekkeevne

10 (m2/l) Lang rekkeevne

4 (m2/l) Kort rekkeevne