Fluren 37 Grovrent Engangsklut /globalassets/inriver/resources/76660_ff_fluren_frotteklud_2.tif

Varianter

0 kr

Signal ord

Ingen

Helse setninger

(EUH208) Inneholder sensibiliserende stoff. Kan gi en allergisk reaksjon.