Fluren 59 Penselrens /globalassets/inriver/resources/77079_ff_fluren_59_3l.tif

Varianter

0 kr

Leveringstid 3-4 dage

Bruk

  • Fjerner maling fra pensler og ruller
  • Fjerner smuss og generelle urenheter
  • Bløtgjør og forebygger uttørking av penselhår.

Fareikon

Signal ord

Fare

Helse setninger

(H318) Gir alvorlig øyeskade.
(H412) Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.