Impredur Treolje /globalassets/inriver/resources/fl_wt_impr.png

Varianter

0 kr
Synlig ├ądring og struktur

Signal ord

Ingen

Helse setninger

(H412) Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
(EUH208) Inneholder sensibiliserende stoff. Kan gi en allergisk reaksjon.

Tørketid

Berøringstørr: 1 Time

Overmalbar: 8 Timer

Gjennomherde: 28 Døgn

Overflate

Tre, ute

Rekkeevne

12 (m2/l) Ordinær rekkeevne

15 (m2/l) Lang rekkeevne

10 (m2/l) Kort rekkeevne

Bruk

  • Synlig ådring og struktur
  • Ekstra vannavvisende overflate
  • Inneholder UV-filter