Metal Pro Metallmaling 40 /globalassets/inriver/resources/flmetal40.png

Varianter

0 kr

Leveringstid 3-4 dage

Halvblank overflate som er meget motsatandsdyktig mot vær-, olje- og vannpåvirkning

Fareikon

Signal ord

Advarsel

Helse setninger

(H226) Brannfarlig væske og damp.
(H336) Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
(EUH066) Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

Overflate

Møbler

Radiator og rør

Finish

40, Halvblank

Bruk

  • Halvblank overflate som er meget motsatandsdyktig mot vær-, olje- og vannpåvirkning