Metal Pro Metallmaling 5 /globalassets/inriver/resources/70301_mp_metalemalje_5_0_75l_p7.psd

Varianter

0 kr

Leveringstid 3-4 dage

Fareikon

Signal ord

Advarsel

Helse setninger

(H226) Brannfarlig væske og damp.
(H336) Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
(EUH066) Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

Overflate

Metal

Radiator og rør

Rekkeevne

10 (m2/l) Ordinær rekkeevne