Metal Pro Metallmaling 90 /globalassets/inriver/resources/flmetal90.png

Varianter

0 kr
Blank overflate som er meget motsatandsdyktig mot vær-, olje- og vannpåvirkning

Fareikon

Signal ord

Advarsel

Helse setninger

(H226) Brannfarlig væske og damp.
(H336) Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
(EUH066) Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

Tørketid

Berøringstørr: 1 Time

Overmalbar: 4 Timer

Gjennomherde: 28 Døgn

Overflate

Møbler

Radiator og rør

Finish

90, Blank

Rekkeevne

10 (m2/l) Ordinær rekkeevne

Bruk

  • Blank overflate som er meget motsatandsdyktig mot vær-, olje- og vannpåvirkning