Metal Pro Metallplatemaling /globalassets/inriver/resources/metalplade.png

Varianter

0 kr

Leveringstid 3-4 dage

Bruk

  • Smussavvisende, hard og særdeles værbestandig overflate

Fareikon

Signal ord

Advarsel

Helse setninger

(H317) Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
(H412) Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Tørketid

Berøringstørr: 1 Time

Overmalbar: 4 Timer

Gjennomherde: 28 Døgn

Overflate

Radiator og rør

Finish

Halvblank, 30

Rekkeevne

8 (m2/l) Ordinær rekkeevne