Terrasserent A /globalassets/inriver/resources/52463_ff_terrasserens_5l_testvinner_cmyk.tif

Varianter

0 kr

Leveringstid 3-4 dage

Bruk

  • Meget effektiv mot misfarging
  • Geleaktig, og derfor enkel å påføre
  • Spruter ikkeInneholder natriumhydroksid og kationiske tensider i vannbasert oppløsning.

Fareikon

Signal ord

Fare

Helse setninger

(H290) Kan være etsende for metaller.
(H314) Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.