Vindusmaling /globalassets/inriver/resources/fl_window.png

Varianter

0 kr
Hard overflate

Fareikon

Signal ord

Advarsel

Helse setninger

(H317) Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
(H412) Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Tørketid

Berøringstørr: 1 Time

Overmalbar: 4 Timer

Gjennomherde: 28 Døgn

Overflate

Tre, ute

Finish

40, Halvblank, Heldekkende

Rekkeevne

8 (m2/l) Ordinær rekkeevne

Bruk

  • Hard overflate
  • Tørker raskt
  • Maksimal holdbarhet