Gipsskjøter – optimert løsning på vei

Flügger forventer innen rimelig tid å lansere en optimert løsning til bruk på gipsskjøter, som også kan hjelpe malerne med å levere et godt resultat – selv under utfordrende forhold. Løsningen forventes å være klar innen utgangen av januar 2017.

I den senere tid er det konstatert problemer med sparkling av gipsplateskjøter; f.eks at gipstape etter sparkling slipper i kantene enkelte steder. Det ser ut til at dette tilsynelatende er en stigende tendens, noe som malere og bransjeorganisasjoner også har bekreftet. Problemet ses i forskjellige kombinasjoner av sparkeltyper og tape, og det er derfor ikke begrenset til enkelte produkter eller en bestemt leverandør.  

Flügger – malerfagets leverandør
Flügger har ikke konstatert feil i våre produkter. Men som leverandør til malerfaget, er det ekstremt viktig, at våre produkter og anbefalte metoder kan anvendes under de forhold våre kunder rent faktisk arbeider under i dag. Flügger har derfor valgt å gå forrest med å ivareta våre kunders interesser, og avstår derfor i en kort periode fra å tilby en samlet løsning til formålet ”Gipsplateskjøter”.

Mulige årsaker til problemene
Parallelt med dette har Flûgger foretatt en rekke tester og vi er i gang med å avklare de spesifikke årsaker til de nåværende problemer. På bakgrunn av de gjennomførte tester samt øvrige opplysninger fra våre kunder, er det vår vurdering, at de opplevde problemer er en følge av en rekke sammenfallende omstendigheter og ikke noe som skyldes produktfeil. Flüggers produkter til gipspladeskjøter har vært uendret i mange år, og vi har ikke konstatert endringer i våre produkter, som skulle forklare de nå oppståtte problemer.  

Derimot er det mye som tyder på at de aktuelle problemer er en følge av endrede forhold som produkter anvendes under. Våre kunder i malerbransjen opplever stort press på å levere kvalitetsarbeid på kortere tid og under stadig mer utfordrende eksterne påvirkninger som f.eks. temperatur, luftfuktighet, noe som ikke er optimalt for verken produkter, metoden og til sist den samlede løsning.  

Optimert løsning er mer tolerant
Av denne årsak er Flûgger kommet langt i prosessen med å utvikle en optimert løsning, som samlet kan prestere langt bedre under de nåværende utfordrende forhold. Test av den optimerte løsning viser lovende resultater, og vi ser frem til å presentere denne løsningen til alle våre kunder så snart den er klar. Vi forventer at dette vil skje i løpet av januar 2017, og vi vil vende tilbake med ny informasjon om den optimerte løsning, så snart den foreligger.  

Flügger ønsker alle våre kunder en god jul og et godt nyttår!

Product Management