Bra å vite om MI i maling

MI er et konserveringsmiddel som ofte brukes i kosmetikk, våtservietter og maling.

Forskere har konstatert at det har blitt flere MI-allergikere de siste årene. Flügger har i en årrekke hatt fokus på å redusere mengden av MI i våre produkter til et så lavt nivå som mulig uten at det går utover produktenes kvalitet og holdbarhet.

I tillegg til dette arbeider vi med å finne gode og holdbare alternativer som kan redusere innholdet av konserveringsmidler i vannbaserte malinger, blant annet i samarbeid med Teknologisk Institut.

Hvorfor brukes MI i maling?

MI er et konserveringsmiddel som bruker i de fleste vannbaserte malinger for å gi dem nødvendig holdbarheten under produksjon, transport, oppbevaring og bruk, dvs. for å sikre at malingen ikke råtner.Kan jeg få allergiske reaksjoner av å male?

De vanlige veggmalingene til innendørs bruk er generelt trygge å bruke for de fleste mennesker, og konsentrasjonen av MI i maling bør i seg selv ikke utløse allergi.  Men hvis du har en uoppdaget allergi, vil du kunne risikere å få en reaksjon ved kontakt med maling som inneholder MI eller ved å oppholde deg i nymalte rom.

Hva er MI-innholdet i maling fra Flügger?

Innholdet av MI måles i ppm, som betyr ‘parts per million”, eller oversatt til norsk: “deler per million”. Fra juni 2015 ble det lovpålagt å deklarere innhold av MI på over 100 ppm, mot den tidligere grensen på 1000 ppm. Alle Flügger-produkter ligger under myndighetenes deklarasjonspliktige grense på 100 ppm. Våre sikkerhetsdatablader inneholder derfor informasjon.

Kan man se på en maling hvilke konserveringsmidler den inneholder?

Maling er omfattet av de europeiske reglene for klassifisering og merking. I denne lovgivningen er det regler for når produktene skal merkes for innholdet av allergifremkallende stoffer. Siden 01.06.2015 må vi oppgi på emballasjen hvilke av disse som inngår i vår maling. På våre vannbaserte malevarer står dette angitt nederst i bruksteksten. Det ser som regel slik ut: ”Inneholder Isotiazolinon (BIT og CIT/MIT). Kan utløse allergi.”

Jeg har ikke MI-allergi. Hva bør jeg være oppmerksom på når jeg skal male?

Følg alltid produsentenes retningslinjer for bruk av produktet. Utover dette anbefaler vi:

  • Beskytt alltid huden – en bomullshanske er som regel nok, hvis den ikke blir gjennomvåt av maling. Ellers bruk en latekshanske som kastes hvis den blir skitten
  • Luft ut grundig – både når du maler og umiddelbart etterpå. God utluftingspraksis er gjennomtrekk 2–3 ganger daglig i 5–10 minutter. På den måten blir luften skiftet ut uten at overflatene i rommet kjøles ned.
Jeg er MI-allergiker og skal male. Hva gjør jeg?

Du må få en annen til å male for deg. Du må også be vedkommende om å lufte ut grundig under og etter malerjobben. God utluftingspraksis er gjennomtrekk 2–3 ganger daglig i 5–10 minutter. På den måten blir luften skiftet ut uten at overflatene i rommet kjøles ned. Er du MI-allergiker, så vent med å ta rommet i bruk til malingen er helt tørr og gjennomherdet.

Finn din nærmeste Flügger farve

map