Viktig! Gipsplateskjøter

Vi har i den senere tid opplevd flere tilfeller hvor der oppstått problemer i forbindelse med sparkling av gipsplateskjøter; f.eks. at gipstapen slipper i kantene på enkelte steder etter sparkling.

Det gjør at Flügger i en periode dessverre må avstå fra å tilby en komplett løsning til formålet ”Sparkelmasse og sparkeltape”.

Vi er i gang med å avklare den spesifikke årsaken, men vi vurderer at problemene kan skyldes en kombinasjon av følgende elementer:

  • Sparkelmassen
  • Sparkeltapen
  • Den praktiske utførelsen
  • Temperatur og luftfuktighet under utførelse og opptørring og/eller
  • Gipsplatenes beskaffenhet

For å unngå ytterligere problemer, har vi derfor besluttet å stoppe salget av all sparkeltape.

Utover dette stoppes salget av all sparkelmasse til gipsplateskjøter inntil videre.

Det betyr, at følgende produkter ikke lenger vil være en del av Flüggers sortiment.:

Varenr.: Produktnavn:
30100 Marco Spark-Perf Drywall joint tape, 50mm x 23m
30101 Marco Spark-Perf Drywall joint tape, 50mm x 76m
30102 Marco Spark-Perf Drywall joint tape, 50mm x 150m
   
29912 Flügger Sandplast 696 Joint Filler_10 L
71779 Flügger Sandplast LB_firk 12 L
76576 Flügger Sandplast LB Light Bazooka Bucket_15 L
77172 Flügger Sandplast LB Bazooka Bag_15 L
Hvis du som Flüggerkunde har en beholdning av ovenstående produkter, bes du returnere dem til butikken og du vil motta en kreditnota.

Vi er som nevnt i gang med å kartlegge problemstillingen og vi forventer å ha både en årsaksforklaring og en løsning klar innenfor overskuelig fremtid.