Facade Anti-green

FACADE ANT

Produktbeskrivelse

  • Konsentrert rengjøringsmiddel som fjerner av begroing på alle overflater utendørs.
  • Brukes utendørs på fasader, murverk, treverk, takstein, fliser, glass, plast mm.
  • Fortynnes innen bruk.

USP/egenskaper

  • Fjerner effektivt begroing
  • Langtidsvirkende effekt
  • Rengjør og frisker opp overflaten

Produktanvendelse

  • Brukes utendørs på fasader, murverk, treverk, takstein, fliser, glass, plast mm.
Forbruk (m²/liter pr. behandling) ubehandlet flate inne
1 liter bruksklar oppløsning rekker til ca. 10m² pr. behandling

Påføring - under bruk

Påføring
Behandling: Fortynn Facade Anti-green som beskrevet under blandingsforhold. Kan anvendes ved temperaturer over +5 °C. Vær uansett oppmerksom på at hvis produktet anvendes ved f.eks. 20 °C så stiger effektiviteten 3-4 ganger og ventetiden forkortes tilsvarende. Rengjøring før maling: Fjern først smuss og generelle urenheter med Flügger Facade Clean. Følg anvisningen på emballasjen. Påfør deretter Flügger Facade Anti-green og la det tørke. Nå er overflaten klar til malebehandling. Rengjøring uten å male: Påfør med lavtrykkssprøyte, pensel eller børste til overflaten er fuktig. Etter 1-4 dager, avhengig av hvor mengde begroning, fjernes restene med en stiv børste og vann. Dersom underlaget tåler det, kan du også fjerne restene med en høyttrykkspyler.

Etter behandling

Oppbevaring
Kjølig, frostfritt og tett lukket.

Vedlikehold

Tips

  • Forebyggende rengjøring: Flügger Facade Anti-green er velegnet som forebyggende beskyttelse mot begroing. Påfør (som beskrevet over) etter endt malebehandling eller rengjøring. Unnlat da å ettervaske.

Tekniske data

Produkt type
Konsentrert rengjøringsmiddel
Tetthet
1,05
Vekt %
4
pH
Konsentrert: ca. 8 Bruksklar oppløsning: ca. 8
Dosering
1 liter til 10 liter vann
Fortynning
Vann
Inneholder
Water (7732-18-5) Didecyldimethylammonium chloride (7173-51-5)

Versjon

Ny 31-07-2013
Erstatter 28-02-2011