Facade Impregnation

FACADE_I

Produktbeskrivelse

 • Vann- og smussavvisende impregnering som gir langvarig beskyttelse og reduserer opptak av smuss.
 • Minimerer risikoen for saltutslag og frostspreng.
 • Gir en diffusionsåpen behandling som beskytter ubehandlede overflater.
 • Fargeløs overflate. forventet holdbarhet 4 år.

USP/egenskaper

 • Diffusionsåpen
 • Stærkt vandafvisende
 • Smudsafvisende

Produktanvendelse

 • Ubehandlet mineralske fasader som f.eks. sement, betong og murstein.
 • Underlaget skal være nytt eller ubehandlet. Kan også brukes på betongflis.
Forbruk (m²/liter pr. behandling) uhøvlet flate ute
3-5

Klargjør - før behandling

Underlag
Skal være sugende, rent, tørt, fast og egnet til overflatebehandling.

Rengjøring før nymaling
Kan brukes direkte på nytt underlag. Overflater som er eldre enn 1 år skal være rengjort og tørket 24 timer før behandling.

Påføring - under bruk

Påføring
En påføring er vanligvis nok. Hvis enda et lag er nødvendig, bør dette påføres vått- i vått.

Anbefalt verktøy
Pensel, rulle eller sprøyte.

Påføringstemperatur
Min. arbeidstemperatur under påføring og tørking/herding: + 5°C Maks. luftfuktighet 80 % RF. Kondensdannelse må ikke forekomme. Unngå å arbeide i direkte solskinn. Kulde og økt luftfuktighet forlenger tørketid og gjennomherding. Økt temperatur og lav luftfuktighet reduserer tørketid og gjennomherding. Overflaten må ikke utsettes for frost før 24 timer etter behandlingen er ferdig. Gjennomfør alltid prøvebehandling for kontroll og aksept av resultat.

Etter behandling

Tørketid v/ 20°C, 60% RF

Støvtørr:
1 til 2 timer
Gjennomherdet:
Flere døgn

Oppbevaring
Kjølig, frostfritt og tett lukket

Rengjøring av verktøy
Vann og såpe

Tips

 • Dekk til vindusglass, metall osv., ettersom produktet kan ha en mattende effekt.
 • Hvis overflaten skal males senere, kan dette kun gjøres minst 1 år etter påføring av Facade Impregnation.

OBS/begrensninger

 • Forventet holdbarhet 4 år. Overflatens holdbarhet avhenger av konstruksjon, utførelsen av arbeidet og eksponering. Holdbarheten kan derfor være kortere eller lenger enn angitt.

Tekniske data

Produkt type
Vanntynnbar, silanbasert impregnering
Tetthet
1,0
Fortynning
Skal ikke fortynnes