Facade Impredur

Fasademaling Facade impredur

Produktbeskrivelse

 • Eksklusiv, matt og meget smussavvisende fasademaling.
 • Beskytter maksimalt mot vanninntrengnig ifm. slagregn. Samtidig er malingen diffusjonsåpen slik at vanndamp innenfra lett slipper ut.
 • Flügger Facade Impredur oppfyller de høye krav som stilles til fasade-behandling, f.eks. i bymessige strøk.
 • Hemmer mugg og soppvekst på overflaten.

USP/egenskaper

 • Gir en robust smus- og vannavvisende overflate med optimal værbestandighet
 • Eksklusiv, matt og diffusjonsåpen overflate
 • Særlig egnet på mineralske underlag, som f.eks puss, vannskurte overflater og lettbetong

Produktanvendelse

 • Særlig egnet utendørs på ubehandlede mineralske underlag, som f.eks puss, vannskurte overflater, lettbetong, frostbestandig tegl, ren kalkmørtel, samt tidligere malte overflater.
Forbruk (m²/liter pr. behandling) uhøvlet flate ute
6-8
Glans
2 Helmatt glans

Klargjør - før behandling

Underlag
Underlaget skal være rent, tørt og bæredyktig.

Rengjøring før nymaling
Rengjør med Flügger Facade Clean. Begroning fjernes med Flügger Facade Anti-green.

Sparkling
Hull og sprekker renskrapes og fylles med Repafiller Ute.

Grunnmaling

Sugende underlag
Ubehandlede, sugende eller lett smittende underlag grunnes med Flügger Facade Primer. Små sprekker og skader kan også fylles med Flügger Facade Impredur tilsatt Flügger Facade Strukturfiller.
Gjennomslag

Påføring - under bruk

Påføring
Påfør i tynne lag for å unngå krakelering. Best holdbarhet oppnås med 2 strøk.

Anbefalt verktøy
Påføres med pensel, kost, rulle eller sprøyte.

Påføringstemperatur
+10°C. Maks. luftfuktighet 80% RF

Etter behandling

Tørketid v/ 20°C, 60% RF

Støvtørr:
1 time
Gjenbehandlingstørr:
12 timer
Gjennomherdet:
Flere dage

Oppbevaring
Kjølig, frostfritt og tett lukket

Rengjøring av verktøy
Vann og såpe

Vedlikehold

 • Kontroller fasaden fortløpende.
 • Fjern mugg- og soppangrep med Flügger Facade Anti-green. Malebehandlingen vedlikeholdes etter behov.

Tips

 • Unngå å arbeide i direkte solskinn og uttørkende vind. Dette kan nemlig forsterke tendensen til at både lyse og mørke farger falmer.
 • Teglsteinsfasader skal være minst 2 år gamle og ha fylte fuger.
 • Anbefalles ikke på Flügger Facade Armering pga. risiko for krakelering.

OBS/begrensninger

 • Fjern mest mulig maling fra verktøy før avvasking i vann.
 • Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon.

Tekniske data

Produkt type
Silikonemulsjon basert på nøytrale silikonharpikser
Tetthet
1,5
Vekt %
61
Vol %
44
Tetthet
Vanndamp: Sd=0,01 m. Tilsvarende klasse 1 i henhold til EN 7783-2
Dosering
Vaskbarhet: Klasse 2, ifølge EN 13300
Fortynning
Vann

Versjon

Ny 30-09-2013
Erstatter 31-12-2011